SECUENCIAS DE DNA

( La secuencia africana )

LOCUS    HUMMTA   16559 bp
DNA  circular PRI    08-APR-2000
DEFINITION Homo sapiens mitochondrial DNA, complete sequence.
ACCESSION  D38112
VERSION   D38112.1 GI:644480

BUSCAR INFORMACIÓN ADICIONAL EN   D38112

 

BASE COUNT   5117 a  5169 c  2177 g  4096 t
ORIGIN   
    1 gtttatgtag cttacctcct caaagcaata cactgaaaat gtttagacgg gctcacatca
    61 ccccataaac aaataggttt ggtcctagcc tttctattag ctcttagtaa gattacacat
   121 gcaagcatcc ccgttccagt gagttcaccc tctaaatcac cacgatcaaa agggacaagc
   181 atcaagcacg caacaatgca gctcaaaacg cttagcctag ccacaccccc acgggaaaca
   241 gcagtgataa acctttagca ataaacgaaa gtttaactaa gctatactaa ccccagggtt
   301 ggtcaatttc gtgccagcca ccgcggtcac acgattaacc caagtcaata gaagccggcg
   361 taaagagtgt tttagatcac cccctcccca ataaagctaa aactcacctg agttgtaaaa
   421 aactccagtt gacacaaaat aaactacgaa agtggcttta acatatctga atacacaata
   481 gctaagaccc aaactgggat tagatacccc actatgctta gccctaaacc tcaacagtta
   541 aatcaacaaa actgctcgcc agaacactac gagccacagc ttaaaactca aaggacctgg
   601 cggtgcttca tatccctcta gaggagcctg ttctgtaatc gataaacccc gatcaacctc
   661 accacctctt gctcagccta tataccgcca tcttcagcaa accctgatga aggctacaaa
   721 gtaagcgcaa gtacccacgt aaagacgtta ggtcaaggtg tagcccatga ggtggcaaga
   781 aatgggctac attttctacc ccagaaaact acgatagccc ttatgaaact taagggtcga
   841 aggtggattt agcagtaaac tgagagtaga gtgcttagtt gaacagggcc ctgaagcgcg
   901 tacacaccgc ccgtcaccct cctcaagtat acttcaaagg acatttaact aaaaccccta
   961 cgcatttata tagaggagac aagtcgtaac atggtaagtg tactggaaag tgcacttgga
   1021 cgaaccagag tgtagcttaa cacaaagcac ccaacttaca cttaggagat ttcaacttaa
   1081 cttgaccgct ctgagctaaa cctagcccca aacccactcc accttactac cagacaacct
   1141 tagccaaacc atttacccaa ataaagtata ggcgatagaa attgaaacct ggcgcaatag
   1201 atatagtacc gcaagggaaa gatgaaaaat tataaccaag cataatatag caaggactaa
   1261 cccctatacc ttctgcataa tgaattaact agaaataact ttgcaaggag agccaaagct
   1321 aagacccccg aaaccagacg agctacctaa gaacagctaa aagagcacac ccgtctatgt
   1381 agcaaaatag tgggaagatt tataggtaga ggcgacaaac ctaccgagcc tggtgatagc
   1441 tggttgtcca agatagaatc ttagttcaac tttaaatttg cccacagaac cctctaaatc
   1501 cccttgtaaa tttaactgtt agtccaaaga ggaacagctc tttggacact aggaaaaaac
   1561 cttgtagaga gagtaaaaaa tttaacaccc atagtaggcc taaaagcagc caccaattaa
   1621 gaaagcgttc aagctcaaca cccactacct aaaaaatccc aaacatatga ctgaactcct
   1681 cacacccaat tggaccaatc tatcacccta tagaagaact aatgttagta taagtaacat
   1741 gaaaacattc tcctccgcat aagcctgcgt cagattaaaa cactgaactg acaattaaca
   1801 gcccaatatc tacaatcaac caacaagtca ttattaccct cactgtcaac ccaacacagg
   1861 catgctcata aggaaaggtt aaaaaaagta aaaggaactc ggcaaatctt accccgcctg
   1921 tttaccaaaa acatcacctc tagcatcacc agtattagag gcaccgcctg cccagtgaca
   1981 catgtttaac ggccgcggta ccctaaccgt gcaaaggtag cataatcact tgttccttaa
   2041 atagggacct gtatgaatgg ctccacgagg gttcagctgt ctcttacttt taaccagtga
   2101 aattgacctg cccgtgaaga ggcgggcatg acacagcaag acgagaagac cctatggagc
   2161 tttaatttat taatgcaaac aatacctaac aaacccacag gtcctaaact accaaacctg
   2221 cattaaaaat ttcggttggg gcgacctcgg agcagaaccc aacctccgag cagtacatgc
   2281 caagacttca ccagtcaaag cgaactacca tactcaattg atccaataac ttgaccaacg
   2341 gaacaagtta ccctagggat aacagcgcaa tcctattcta gagtccatat caacaatagg
   2401 gtttacgacc tcgatgttgg atcaggacat cccgatggtg cagccgctat taaaggttcg
   2461 tttgttcaac gattaaagtc ctacgtgatc tgagttcaga ccggagtaat ccaggtcggt
   2521 ttctatctac ttcaaattcc tccctgtacg aaaggacaag agaaataagg cctacttcac
   2581 aaagcgcctt cccccgtaaa tgatatcatc tcaacttagt attataccca cacccaccca
   2641 agaacagggt ttgttaagat ggcagagccc ggtaatcgca taaaacttaa aactttacag
   2701 tcagaggttc aattcctctt cttaacaaca tacccatggc caacctccta ctcctcattg
   2761 tacccattct aatcgcaatg gcattcctaa tgcttaccga acgaaaaatt ctaggctata
   2821 tacaactacg caaaggcccc aacgttgtag gcccctacgg gctactacaa cccttcgctg
   2881 acgccataaa actcttcacc aaagagcccc taaaacccgc cacatctacc atcaccctat
   2941 acatcaccgc cccgacctta gctctcacca tcgctcttct actatgagcc cccctcccca
   3001 tacccaaccc cctggttaac ctcaacctag gcctcctatt tattctagcc acctctagcc
   3061 tagccgttta ctcaatcctc tgatcagggt gagcatcaaa ctcaaactac gccctgatcg
   3121 gcgcactgcg agcagtagcc caaacaatct catatgaagt caccctagcc atcattctac
   3181 tatcaacatt actaataagt ggctccttta acctctccac ccttatcaca gcacaagaac
   3241 acctctgatt actcctgcca tcatgaccct tggccataat atgatttatc tccacactag
   3301 cagagaccaa ccgaaccccc ttcgaccttg ccgaagggga gtccgaacta gtctcaggct
   3361 tcaacatcga atacgccgca ggccccttcg ccctattctt catagccgaa tacacaaaca
   3421 ttattataat aaacaccctc accactacaa tcttcctagg aacaacatat gacgcactct
   3481 cccctgaact ctacacaaca tattttgtca ccaagaccct acttctgacc tccctgttct
   3541 tatgaattcg aacagcatac ccccgattcc gctacgacca actcatacac ctcctatgaa
   3601 aaaacttcct accactcacc ctagcattac ttatatgata tgtctccata cccattacaa
   3661 tctccagcat tccccctcaa acctaagaaa tatgtctgat aaaagagtta ctttgataga
   3721 gtaaataata ggagtttaaa cccccttatt tctaggacta tgagaatcga acccatccct
   3781 gagaatccaa aattctccgt gccacctatc acaccccatc ctaaagtaag gtcagctaaa
   3841 taagctatcg ggcccatacc ccgaaaatgt tggttatacc cttcccgtac taattaatcc
   3901 cctggcccaa cccgtcatct actctaccat ctttgcaggc acactcatca cagcgctaag
   3961 ctcgcactga ttttttacct gagtaggcct agaaataaac atgctagcct ttattccaat
   4021 tctaaccaaa aaaataaacc ctcgttccac agaagctgcc atcaagtatt tcctcacgca
   4081 agcaaccgca tccataatcc ttctaatagc tatcctcttc aacaatatac tctccggaca
   4141 atgaaccata accaatacta ccaatcaata ctcatcatta ataatcataa tggctatagc
   4201 aataaaacta ggaatagccc cctttcactt ctgagtccca gaggttaccc aaggcacccc
   4261 tctgacatcc ggcctgcttc ttctcacatg acaaaaacta gcccccatct caatcatata
   4321 ccaaatctct ccctcactaa acgtaagcct tctcctcact ctctcaatct tatccatcat
   4381 agcaggcagt tgaggtggat taaaccaaac ccagctacgc aaaatcttag catactcctc
   4441 aattacccac ataggatgaa taatagcagt tctaccgtac aaccctaaca taaccattct
   4501 taatttaact atttatatta tcctaactac taccgcattc ctactactca acttaaactc
   4561 cagcaccaca accctactac tatctcgcac ctgaaacaag ctaacatgac taacaccctt
   4621 aattccatcc accctcctct ccctaggagg cctgcccccg ctaaccggct ttttgcccaa
   4681 atgggccatt atcgaagaat tcacaaaaaa caatagcctc atcatcccca ccatcatagc
   4741 caccatcacc ctccttaacc tctacttcta cctacgccta atctactcca cctcaatcac
   4801 actactcccc atatctaaca acgtaaaaat aaaatgacag tttgaacata caaaacccac
   4861 cccactcctc cccacactca tcacccttac cacgctactc ctacctatct ccccttttat
   4921 actaataatc ttatagaaat ttaggttaaa tacagaccaa gagccttcaa agccctcagt
   4981 aagttgcaat acttaatttc tgtgacagct aaggactgca aaacctcact ctgcatcaac
   5041 tgaacgcaaa tcagccactt taattaagct aagcccttac tagaccaatg ggacttaaac
   5101 ccacaaacac ttagttaaca gctaagcacc ctagtcaact ggcttcaatc tacttctccc
   5161 gccgccggga aaaaaggcgg gagaagcccc ggcaggtttg aagctgcttc ttcgaatttg
   5221 caattcaata tgaaaatcac ctcggagctg gtaaaaagag gcctaacccc tgtctttaga
   5281 tttacagtcc aatgcttcac tcagccattt tacctcaccc ccactgatgt tcgccgaccg
   5341 ttgactattc tctacaaacc acaaagacat tggaacacta tacctattat tcggcgcatg
   5401 agctggagtc ctaggcacag ctctaagcct ccttattcga gccgagctgg gccagccagg
   5461 caaccttcta ggtaacgacc acatctacaa cgttatcgtc acagcccatg catttgtaat
   5521 aatcttcttc atagtaatac ccatcataat cggaggcttt ggcaactgac tagttcccct
   5581 aataatcggt gcccccgata tggcgttccc ccgcataaac aacataagct tctgactctt
   5641 acctccctct ctcctactcc tgctcgcatc tgctatagta gaggccggag caggaacagg
   5701 ttgaacagtc taccctccct tagcagggaa ctactcccac cctggagcct ccgtagacct
   5761 aaccatcttc tccttacacc tagcaggtgt ctcctctatc ttaggggcca tcaatttcat
   5821 cacaacaatt atcaatataa aaccccctgc cataacccaa taccaaacgc ccctcttcgt
   5881 ctgatccgtc ctaatcacag cagtcctact tctcctatct ctcccagtcc tagctgctgg
   5941 catcactata ctactaacag accgcaacct caacaccacc ttcttcgacc ccgccggagg
   6001 aggagacccc attctatacc aacacctatc ctgatttttc ggtcaccctg aagtttatat
   6061 tcttatccta ccaggcttcg gaataatctc ccatattgta acttactact ccggaaaaaa
   6121 agaaccattt ggatacatag gtatggtctg agctatgata tcaattggct tcctagggtt
   6181 tatcgtgtga gcacaccata tatttacagt aggaatagac gtagacacac gagcatattt
   6241 cacctccgct accataatca tcgctatccc caccggcgtc aaagtattta gctgactcgc
   6301 cacactccac ggaagcaata tgaaatgatc tgctgcagtg ctctgagccc taggattcat
   6361 ctttcttttc accgtaggtg gcctgactgg cattgtatta gcaaactcat cactagacat
   6421 cgtactacac gacacgtact acgttgtagc tcacttccac tatgtcctat caataggagc
   6481 tgtatttgcc atcataggag gcttcattca ctgatttccc ctattctcag gctacaccct
   6541 agaccaaacc tacgccaaaa tccatttcgc tatcatattc atcggcgtaa atctaacttt
   6601 cttcccacaa cactttctcg gcctatccgg aatgccccga cgttactcgg actaccccga
   6661 tgcatacacc acatgaaata tcctatcatc tgtaggctca ttcatttctc taacagcagt
   6721 aatattaata attttcatga tttgagaagc cttcgcttcg aagcgaaaag tcctaatagt
   6781 agaagaaccc tccataaacc tggagtgact atatggatgc cccccaccct accacacatt
   6841 cgaagaaccc gtatacataa aatctagaca aaaaaggaag gaatcgaacc ccccaaagct
   6901 ggtttcaagc caaccccatg gcctccatga ctttttcaaa aagatattag aaaaaccatt
   6961 tcataacttt gtcaaagtta aatcataggc taaatcctat atatcttaat ggcacatgca
   7021 gcgcaagtag gtctacaaga cgctacttcc cctatcatag aagagcttat cacctttcat
   7081 gatcacgccc tcataatcat tttccttatc tgcttcctag tcctgtatgc ccttttccta
   7141 acactcacaa caaaactaac taatactaac atctcagacg ctcaggaaat agaaaccgtc
   7201 tgaactatcc tgcccgccat catcctagtc ctcatcgccc tcccatccct acgcatcctt
   7261 tacataacag acgaggtcaa cgatccctcc cttaccatca aatcaattgg ccaccaatgg
   7321 tactgaacct acgagtacac cgactacggc ggactaatct tcaactccta catacttccc
   7381 ccattattcc tagaaccagg cgacctgcga ctccttgacg ttgacaatcg agtagtactc
   7441 ccgattgaag cccccattcg tataataatt acatcacaag acgtcttgca ctcatgagct
   7501 gtccccacat taggcttaaa aacagatgca attcccggac gtctaaacca aaccactttc
   7561 accgctacac gaccgggggt atactacggt caatgctctg aaatctgtgg agcaaaccac
   7621 agtttcatgc ccatcgtcct agaattaatt cccctaaaaa tctttgaaat aggacccgta
   7681 tttaccctat agcaccccct ctagagccca ctgtaaagct aacttagcat taacctttta
   7741 agttaaagat taagagaacc aacacctctt tacagtgaaa tgccccaact aaatactacc
   7801 gtatggccca ccataattac ccccatactc cttacactat ttctcatcac ccaactaaaa
   7861 atattaaaca caagctacca cttacctccc tcaccaaagc ccataaaaat aaaaaattat
   7921 aacaaaccct gagaaccaaa atgaacgaaa atctgttcgc ttcattcatt gcccccacag
   7981 tcctaggcct acccgccgca gtactgatca ttctatttcc ccctctattg atccccacct
   8041 ccaaatatct catcaacaac cgactaatta ccacccaaca atgactaatc aaactaacct
   8101 caaaacaaat gatagccata cacaacacta aaggacgaac ctgatctctt atactagtat
   8161 ccttaatcat ttttattgcc acaactaacc tcctcggact cctgcctcac tcatttacac
   8221 caaccaccca actatctata aacctagcca tggccatccc cttatgagcg ggcgcagtga
   8281 ttataggctt tcgctctaag attaaaaatg ccctagccca cttcttacca caaggcacac
   8341 ctacacccct tatccccata ctagttatta tcgaaaccat cagcctactc attcaaccaa
   8401 tagccctggc cgtacgccta accgctaaca ttactgcagg ccacctactc atgcatctaa
   8461 ttggaagcgc caccctagca atatcaacca ttaaccttcc ctctacactt atcatcttca
   8521 caattctaat tctactgact atcctagaaa tcgctgtcgc cttaatccaa gcctacgttt
   8581 tcacacttct agtaagcctc tacctgcacg acaacacata atgacccacc aatcacatgc
   8641 ctatcatata gtaaaaccca gcccatgacc cctaacaggg gccctctcag ccctcctaat
   8701 gacctccggc ctagccatgt gatttcactt ccactccata acgctcctca tactaggcct
   8761 gctaaccaac acactaacca tataccaatg atggcgcgat gtaacacgag aaagcacata
   8821 ccaaggccac cacacaccac ctgtccaaaa aggccttcga tacgggataa tcctatttat
   8881 tacctcagaa gtttttttct tcgcaggatt tttctgagcc ttttaccact ccagcctagc
   8941 ccctaccccc caactaggag ggcactggcc cccaacaggc atcaccccgc taaatcccct
   9001 agaagtccca ctcctaaaca catccgtatt actcgcatca ggagtatcaa tcacctgagc
   9061 tcaccatagt ctaatagaaa acaaccgaaa ccaaataatt caagcactgc ttattacaat
   9121 tttactgggt ctctatttta ccctcctaca agcctcagag tacttcgaat ctcccttcac
   9181 catttccgac ggcatctacg gctcaacatt ttttgtagcc acaggcttcc atggacttca
   9241 cgtcattatt ggctcaactt tcctcactat ctgcttcatc cgccaactaa tatttcactt
   9301 tacatccaaa catcactttg gcttcgaagc cgccgcctga tactggcatt ttgtagatgt
   9361 ggtttgacta tttctgtatg tctccatcta ttgatgaggg tcttactctt ttagtataaa
   9421 tagtaccgtt aacttccaat taactagttt tgacaacatt caaaaaagag taataaactt
   9481 cgccttaatt ttaataatca acaccctcct agccttacta ctaataatta ttacattttg
   9541 actaccacaa ctcaacggct acatagaaaa atccacccct tacgagtgcg gcttcgaccc
   9601 tatatccccc gcccgcgtcc ctttctccat aaaattcttc ttagtagcta ttaccttctt
   9661 attatttgat ctagaaattg ccctcctttt acccctacca tgagccctac aaacaactaa
   9721 cctgccacta atagttatgt catccctctt attaatcatc atcctagccc taagtctggc
   9781 ctatgagtga ctacaaaaag gattagactg agccgaattg gtatatagtt taaacaaaac
   9841 gaatgatttc gactcattaa attatgataa tcatatttac caaatgcccc tcatttacat
   9901 aaatattata ctagcattta ccatctcact tctaggaata ctagtatatc gctcacacct
   9961 catatcctcc ctactatgcc tagaaggaat aatactatcg ctattcatta tagctactct
  10021 cataaccctc aacacccact ccctcttagc caatattgtg cctattgcca tactagtttt
  10081 tgccgcctgc gaagcagcgg taggcctagc cctactagtc tcaatctcca acacatatgg
  10141 cctagactac gtacataacc taaacctact ccaatgctaa aactaatcgt cccaacaatt
  10201 atattactac cactgacatg actctccaaa aaacacataa tttgaatcaa cacaaccacc
  10261 cacagcctaa ttattagcat catcccccta ctatttttta accaaatcaa caacaaccta
  10321 tttagctgct ccccaacctt ttcctccgac cccctaacaa cccccctcct aatactaact
  10381 acctgactcc tacccctgac aatcatggca agccaacgcc acttatccag tgaaccacta
  10441 tcacgaaaaa aactctacct ctctatacta atctccctac aaatctcctt aattataaca
  10501 ttcacagcca cagaactaat catattttat atcttcttcg aaaccacact tatccccacc
  10561 ttggctatca tcacccgatg aggcagccaa ccagaacgcc tgaacgcagg cacatacttc
  10621 ctattctaca ccctagtagg ctcccttccc ctactcatcg cactaattta cactcacaac
  10681 accctaggct cactaaacat tctactactc actctcactg cccaagaact atcaaactcc
  10741 tgagccaaca acttaatatg actagcttac acaatagctt ttatagtaaa gatacctctt
  10801 tacggactcc acttatgact ccctaaagcc catgtcgaag cccccatcgc tgggtcaata
  10861 gtacttgccg cagtactctt aaaactaggc ggctatggta taatacgcct cacactcatt
  10921 ctcaaccccc tgacaaaaca catagcctac cccttccttg tactatccct atgaggcata
  10981 attataacaa gctccatctg cctacgacaa acagacctaa aatcgctcat tgcatactct
  11041 tcaatcagcc acatggccct cgtagtaaca gccattctca tccaaacccc ctgaagcttc
  11101 accggcgcag tcattctcat aatcgcccac ggacttacat cctcattact attctgccta
  11161 gcaaactcaa actacgaacg cactcacagt cgcatcataa tcctctctca aggacttcaa
  11221 actctactcc cactaatagc tttttgatga cttctagcaa gcctcgctaa cctcgcctta
  11281 ccccccacta ttaacctact gggagaactc tctgtgctag taaccacatt ctcctgatca
  11341 aatatcactc tcctacttac aggactcaac atactagtca cagccctata ctccctctac
  11401 atatttacca caacacaatg aggctcactc acccaccaca ttaacaacat aaaaccctca
  11461 ttcacacgag aaaacaccct catgttcata cacctatccc ccattctcct cctatccctc
  11521 aaccccgaca tcattaccgg gttttcctct tgtaaatata gtttaaccaa aacatcagat
  11581 tgtgaatctg acaacagagg cttacgaccc cttatttacc gagaaagctc acaagaactg
  11641 ctaactcatg cccccatgtc taacaacatg gctttctcaa cttttaaagg ataacagcta
  11701 tccattggtc ttaggcccca aaaattttgg tgcaactcca aataaaagta ataaccatgc
  11761 acactactat aaccacccta accctgactt ccctaattcc ccccatcctt accaccctcg
  11821 ttaaccctaa caaaaaaaac tcataccccc attatgtaaa atccattgtc gcatccacct
  11881 ttattatcag tctcttcccc acaacaatat tcatgtgcct agaccaagaa gttattatct
  11941 cgaactgaca ctgagccaca acccaaacaa cccagctctc cctaagcttc aaactagact
  12001 acttctccat aatattcatc cctgtagcat tgttcgttac atggtccatc atagaattct
  12061 cactgtgata tataaactca gacccaaaca ttaatcagtt cttcaaatat ctactcattt
  12121 tcctaattac catgctaatc ttagttaccg ctaacaacct attccaactg ttcatcggct
  12181 gagagggcgt aggaattata tccttcttgc tcatcagttg atgatacgcc cgagcagatg
  12241 ccaacacagc agccattcaa gcaatcctat acaaccgtat cggcgatatc ggtttcatcc
  12301 tcgccttagc atgatttatc ctacactcca actcatgaga cccacaacaa atagcccttc
  12361 taaacgctaa tccaagcctc cccccactac taggcctcct cctagcagca gcaggcaaat
  12421 cagcccaatt aggtctccac ccctgactcc cctcagccat agaaggcccc accccagtct
  12481 cagccctact ccactcaagc actatagttg tagcaggagt cttcttactc atccgcttcc
  12541 accccctagc agaaaatagc ccactaatcc aaactctaac actatgctta ggcgctatca
  12601 ccactctgtt cgcagcagtc tgcgccctta cacaaaatga catcaaaaaa atcgtagcct
  12661 tctccacttc aagtcaacta ggactcatag tagttacaat cggcatcaac caaccacacc
  12721 tagcattcct gcacatctgt acccacgcct tcttcaaagc catactattt atgtgctccg
  12781 ggtccatcat ccacaacctt aacaatgaac aagatattcg aaaaatagga ggactactca
  12841 aaaccatacc tctcacttca acctccctca ccattggcag cctagcatta gcaggaatac
  12901 ctttcctcac aggtttctat tccaaagacc acatcatcga aaccgcaaac atatcataca
  12961 caaacgcctg agccctatct attactctca tcgctacctc cctgacaagc gcctatagca
  13021 ctcgaataat tcttctcacc ctaacaggtc aacctcgctt ccctaccctt actaacatta
  13081 acgaaaataa ccccacccta ctaaacccca ttaaacgcct ggcagccgga agcctattcg
  13141 caggatttct cattactaac aacatttccc ccgcatcccc cttccaaaca acaatccccc
  13201 tctacctaaa actcacagcc ctcgctgtca ctttcctagg acttctaaca gccctagacc
  13261 tcaactacct aaccaacaaa cttaaaataa aatccccact atgcacattt tatttctcca
  13321 acatactcgg attctaccct agcatcacac accgcacaat cccctatcta ggccttctta
  13381 cgagccaaaa cctgccccta ctcctcctag acctaacctg actagaaaag ctattaccta
  13441 aaacaatttc acagcaccaa atctccacct ccatcatcac ctcaacccaa aaaggcataa
  13501 ttaaacttta cttcctctct ttcttcttcc cactcatcct aaccctactc ctaatcacat
  13561 aacctattcc cccgagcaat ctcaattaca atatatacac caacaaacaa tgttcaacca
  13621 gtaactacta ctaatcaacg cccataatca tacaaagccc ccgcaccaat aggatcctcc
  13681 cgaatcaacc ctgacccctc tccttcataa attattcagc ttcctacact attaaagttt
  13741 accacaacca ccaccccatc atactctttc acccacagca ccaatcctac ctccatcgct
  13801 aaccccacta aaacactcac caagacctca acccctgacc cccatgcctc aggatactcc
  13861 tcaatagcca tcgctgtagt atatccaaag acaaccatca ttccccctaa ataaattaaa
  13921 aaaactatta aacccatata acctccccca aaattcagaa taataacaca cccgaccaca
  13981 ccgctaacaa tcaatactaa acccccataa ataggagaag gcttagaaga aaaccccaca
  14041 aaccccatta ctaaacccac actcaacaga aacaaagcat acatcattat tctcgcacgg
  14101 actacaacca cgaccaatga tatgaaaaac catcgttgta tttcaactac aagaacacca
  14161 atgaccccaa tacgcaaaat taacccccta ataaaattaa ttaaccactc attcatcgac
  14221 ctccccaccc catccaacat ctccgcatga tgaaacttcg gctcactcct tggcgcctgc
  14281 ctgatcctcc aaatcaccac aggactattc ctagccatgc actactcacc agacgcctca
  14341 accgcctttt catcaatcgc ccacatcact cgagacgtaa attatggctg aatcatccgc
  14401 taccttcacg ccaatggcgc ctcaatattc tttatctgcc tcttcctaca catcgggcga
  14461 ggcctatatt acggatcatt tctctactca gaaacctgaa acatcggcat tatcctcctg
  14521 cttgcaacta tagcaacagc cttcataggt tatgtcctcc cgtgaggcca aatatcattc
  14581 tgaggggcca cagtaattac aaacttacta tccgccatcc catacattgg gacagaccta
  14641 gttcaatgaa tctgaggagg ctactcagta gacagtccca ccctcacacg attctttacc
  14701 tttcacttca tcttgccctt cattattgca accctagcag cactccacct cctattcttg
  14761 cacgaaacgg gatcaaacaa ccccctagga atcacctccc attccgataa aatcaccttc
  14821 cacccttact acacaatcaa agacaccctc ggcttacttc tcttccttct ctccttaatg
  14881 acattaacac tattctcacc agacctccta ggcgacccag acaattatac cctagccaac
  14941 cccttaaaca cccctcccca catcaagccc gaatgatatt tcctattcgc ctacacaatt
  15001 ctccgatccg tccctaacaa actaggaggc gtccttgccc tattactatc catcctcatc
  15061 ctagcaataa tccccatcct ccatatatcc aaacaacaaa gcataatatt tcgcccacta
  15121 agccaatcac tttattgact cctagccgca gacctcctca ttctaacctg aatcggagga
  15181 caaccagtaa gctacccttt taccatcatt ggacaagtag catccgtact atacttcaca
  15241 acaatcctaa tcctaatacc aactatctcc ctaattgaaa acaaaatact caaatgggcc
  15301 tgtccttgta gtataaacta atacaccagt cttgtaaacc ggagatgaaa acctttttcc
  15361 aaggacaaat cagagaaaaa gtctttaact ccaccattag cacccaaagc taagattcta
  15421 atttaaacta ttctctgttc tttcatgggg aagcagattt gggtaccacc caagtattga
  15481 ctcacccatc aacaaccgct atgtatttcg tacattactg ccagccacca tgaatattgt
  15541 acggtaccat aaatacttga ctacctgtag tacataaaaa cccaacccac atcaaaatcc
  15601 tacccccatg cttacaagca agtacagcaa tcaaccttca actgtcacac atcaactgca
  15661 actccaaagc cacccctcac ccactaggat accaacaaac ctacccaccc ttaacagtac
  15721 atagcacata aagtcattta ccgtacatag cacattacag tcaaatccct tctcgtcccc
  15781 atggatgacc cccctcagat aggggtccct tgaccaccat cctccgtgaa atcaatatcc
  15841 cgcacaagag tgctactctc ctcgctccgg gcccataaca cttgggggta gctaaagtga
  15901 actgtatccg acatctggtt cctacttcag ggccataaag cctaaatagc ccacacgttc
  15961 cccttaaata agacatcacg atggatcaca ggtctatcac cctattaacc actcacggga
  16021 gctctccatg catttggtat tttcgtttgg ggggtatgca cgcgatagca tcgcgggccg
  16081 ctggagccgg agcaccctat gtcgcagtat ctgtctttga ttcctgcctc atcccattat
  16141 ttatcgcacc tacattcaat attacaggcg agcatactta ctaaagtgtg ttaattaatt
  16201 aatgcttgta ggacataaca ataacaatta aatgtctgca cagccgcttt ccacacagac
  16261 atcataacaa aaaatttcca ccaaaccccc cctcccccgc ttctggccac agcacttaaa
  16321 cacatctctg ccaaacccca aaaacaaaga accctaacac cagcctaacc agatttcaaa
  16381 ttttatcttt tggcggtatg cacttttaac agtcaccccc caactaacac attattttcc
  16441 cctcccactc ccatactact aatctcatca atacaacccc cgcccatcct acccagcaca
  16501 cacacaccgc tgctaacccc ataccccgaa ccaaccaaac cccaaagaca ccccccaca
//

cadena H

pseudogenes mitocondriales

genes de tRNAs

genes de mRNAs

cadena transportadora

cadena L

nomenclatura aminoácidos

código estandar

código mitocondrial

genes de rRNAs

secuencias de DNA

expresión del mitDNA

mitobase proteica

el mitomapa

oligocalculator

herramientas de cálculo

terapia génica y ética

links

la mitocondria humana

página principal