SECUENCIAS DE DNA

( La secuencia sueca )

LOCUS HSMITG 16570 bp

DNA PRI 11-FEB-2000

DEFINITION Homo sapiens mitochondrial DNA, complete genome.

ACCESSION X93334

VERSION X93334.1 GI:1262342

BUSCAR INFORMACIÓN ADICIONAL EN   X93334

 

BASE COUNT   5117 a  5186 c  2177 g  4090 t
ORIGIN   
    1 gtttatgtag cttacctcct caaagcaata cactgaaaat gtttagacgg gctcacatca
    61 ccccataaac aaataggttt ggtcctagcc tttctattag ctcttagtaa gattacacat
   121 gcaagcatcc ccattccagt gagttcaccc tctaaatcac cacgatcaaa agggacaagc
   181 atcaagcacg cagcaatgca gctcaaaacg cttagcctag ccacaccccc acgggaaaca
   241 gcagtgatta acctttagca ataaacgaaa gtttaactaa gctatactaa ccccagggtt
   301 ggtcaatttc gtgccagcca ccgcggtcac acgattaacc caagtcaata gaagccggcg
   361 taaagagtgt tttagatcac cccctcccca ataaagctaa aactcacctg agttgtaaaa
   421 aactccagtt gacacaaaat agactacgaa agtggcttta acatatctga acacacaata
   481 gctaagaccc aaactgggat tagatacccc actatgctta gccctaaacc tcaacagtta
   541 aatcaacaaa actgctcgcc agaacactac gagccacagc ttaaaactca aaggacctgg
   601 cggtgcttca tatccctcta gaggagcctg ttctgtaatc gataaacccc gatcaacctc
   661 accacctctt gctcagccta tataccgcca tcttcagcaa accctgatga aggctacaaa
   721 gtaagcgcaa gtacccacgt aaagacgtta ggtcaaggtg tagcccatga ggtggcaaga
   781 aatgggctac attttctacc ccagaaaact acgatagccc ttatgaaact taagggtcga
   841 aggtggattt agcagtaaac tgagagtaga gtgcttagtt gaacagggcc ctgaagcgcg
   901 tacacaccgc ccgtcaccct cctcaagtat acttcaaagg acatttaact aaaaccccta
   961 cgcatttata tagaggagac aagtcgtaac atggtaagtg tactggaaag tgcacttgga
   1021 cgaaccagag tgtagcttaa cacaaagcac ccaacttaca cttaggagat ttcaacttaa
   1081 cttgaccgct ctgagctaaa cctagcccca aacccactcc accctactac cagacaacct
   1141 tagccaaacc atttacccaa ataaagtata ggcgatagaa attgaaacct ggcgcaatag
   1201 atacagtacc gcaagggaaa gatgaaaaat tataaccaag cataatatag caaggactaa
   1261 cccctatacc ttctgcataa tgaattaact agaaataact ttgcaaggag agccaaagct
   1321 aagacccccg aaaccagacg agctacctaa gaacagctaa aagagcacac ccgtctatgt
   1381 agcaaaatag tgggaagatt tataggtaga ggcgacaaac ctaccgagcc tggtgatagc
   1441 tggttgtcca agatagaatc ttagttcaac tttaaatttg cccacagaac cctctaaatc
   1501 cccttgtaaa tttaactgtt agtccaaaga ggaacagctc tttggacact aggaaaaaac
   1561 cttgtagaga gagtaaaaaa tttaacaccc atagtaggcc taaaagcagc caccaattaa
   1621 gaaagcgttc aagctcaaca cccactacct aaaaaatccc aaacatataa ctgaactcct
   1681 cacacccaat tggaccaatc tatcacccta tagaagaact aatgttagta taagtaacat
   1741 gaaaacattc tcctccgcat aagcctgcgt cagattaaaa cactgaactg acaattaaca
   1801 gcccaatatc tacaatcaac caacaagtca ttattaccct cactgtcaac ccaacacagg
   1861 catgctcata aggaaaggtt aaaaaaagta aaaggaactc ggcaaatctt accccgcctg
   1921 tttaccaaaa acatcacctc tagcatcacc agtattagag gcaccgcctg cccagtgaca
   1981 catgtttaac ggccgcggta ccctaaccgt gcaaaggtag cataatcact tgttccttaa
   2041 atagggacct gtatgaatgg ctccacgagg gttcagctgt ctcttacttt taaccagtga
   2101 aattgacctg cccgtgaaga ggcgggcatg acacagcaag acgagaagac cctatggagc
   2161 tttaatttat taatgcaaac agtacctaac aaacccacag gtcctaaact accaaacctg
   2221 cattaaaaat ttcggttggg gcgacctcgg agcagaaccc aacctccgag cagtacatgc
   2281 taagacttca ccagtcaaag cgaactacta tactcaattg atccaataac ttgaccaacg
   2341 gaacaagtta ccctagggat aacagcgcaa tcctattcta gagtccatat caacaatagg
   2401 gtttacgacc tcgatgttgg atcaggacat cccgatggtg cagccgctat taaaggttcg
   2461 tttgttcaac gattaaagtc ctacgtgatc tgagttcaga ccggagtaat ccaggtcggt
   2521 ttctatctac cttcaaattc ctccctgtac gaaaggacaa gagaaataag gcctacttca
   2581 caaagcgcct tcccccgtaa atgatatcat ctcaacttag cattataccc acacccaccc
   2641 aagaacaggg tttgttaaga tggcagagcc cggtaatcgc ataaaactta aaactttaca
   2701 gtcagaggtt caattcctct tcttaacaac atacccatga ccaacctcct actcctcatt
   2761 gtacccattc taatcgcaat ggcattccta atgcttaccg aacgaaaaat tctaggctat
   2821 atacaactac gcaaaggccc caacgttgta ggcccctacg ggctactaca acccttcgct
   2881 gacgccataa aactcttcac caaagagccc ctaaaacccg ccacatctac catcaccctc
   2941 tacatcaccg ccccgacctt agctctcacc atcgctcttc tactatgaac ccccctcccc
   3001 atacccaacc ccctggtcaa cctcaaccta ggcctcctat ttattctagc cacctctagc
   3061 ctagccgttt actcaatcct ctgatcaggg tgagcatcaa actcaaacta cgccctgatc
   3121 ggcgcactgc gagcagtagc ccaaacaatc tcatatgaag tcaccctagc catcattcta
   3181 ctatcaacat tactaataag tggctccttt aacctctcca cccttatcac aacacaagaa
   3241 cacctctgat tactcctgcc atcatgaccc ttggccataa tatgatttat ctccacacta
   3301 gcagagacca accgaacccc cttcgacctt gccgaagggg agtccgaact agtctcaggc
   3361 ttcaacatcg aatacgccgc aggccccttc gccctattct tcatagccga atacacaaac
   3421 attattataa taaacaccct caccactaca atcttcctag gaacaacata tgacgcactc
   3481 tcccctgaac tctacacaac atattttgtc accaagaccc tacttctaac ctccctgttc
   3541 ttatgaattc gaacagcata cccccgattc cgctacgacc aactcataca cctcctatga
   3601 aaaaacttcc taccactcac cctagcatta cttatatgat atgtctccat acccattaca
   3661 atctccagca ttccccctca aacctaagaa atatgtctga taaaagagtt actttgatag
   3721 agtaaataat aggagcttaa acccccttat ttctaggact atgagaatcg aacccatccc
   3781 tgagaatcca aaattctccg tgccacctat cacaccccat cctaaagtaa ggtcagctaa
   3841 ataagctatc gggcccatac cccgaaaatg ttggttatac ccttcccgta ctaattaatc
   3901 ccctggccca acccgtcatc tactctacca tctttgcagg cacactcatc acagcgctaa
   3961 gctcgcactg attttttacc tgagtaggcc tagaaataaa catgctagct tttattccag
   4021 ttctaaccaa aaaaataaac cctcgttcca cagaagctgc catcaagtat ttcctcacgc
   4081 aagcaaccgc atccataatc cttctaatag ctatcctctt caacaatata ctctccggac
   4141 aatgaaccat aaccaatact accaatcaat actcatcatt aataatcata atggctatag
   4201 caataaaact aggaatagcc ccctttcact tctgagtccc agaggttacc caaggcaccc
   4261 ctctgacatc cggcctgctt cttctcacat gacaaaaact agcccccatc tcaatcatat
   4321 accaaatctc tccctcacta aacgtaagcc ttctcctcac tctctcaatc ttatccatca
   4381 tagcaggcag ttgaggtgga ttaaaccaaa cccagctacg caaaatctta gcatactcct
   4441 caattaccca cataggatga ataatagcag ttctaccgta caaccctaac ataaccattc
   4501 ttaatttaac tatttatatt atcctaacta ctaccgcatt cctactactc aacttaaact
   4561 ccagcaccac gaccctacta ctatctcgca cctgaaacaa gctaacatga ctaacaccct
   4621 taattccatc caccctcctc tccctaggag gcctgccccc gctaaccggc tttttgccca
   4681 aatgggccat tatcgaagaa ttcacaaaaa acaatagcct catcatcccc accatcatag
   4741 ccaccatcac cctccttaac ctctacttct acctacgcct aatctactcc acctcaatca
   4801 cactactccc catatctaac aacgtaaaaa taaaatgaca gtttgaacat acaaaaccca
   4861 ccccattcct ccccacactc atcgccctta ccacgctact cctacctatc tcccctttca
   4921 tactaataat cttatagaaa tttaggttaa atacagacca agagccttca aagccctcag
   4981 taagttgcaa tacttaattt ctgtaacagc taaggactgc aaaaccccac tctgcatcaa
   5041 ctgaacgcaa atcagccact ttaattaagc taagccctta ctagaccaat gggacttaaa
   5101 cccacaaaca cttagttaac agctaagcac cctaatcaac tggcttcaat ctacttctcc
   5161 cgccgccggg aaaaaaggcg ggagaagccc cggcaggttt gaagctgctt cttcgaattt
   5221 gcaattcaat atgaaaatca cctcggagct ggtaaaaaga ggcctaaccc ctgtctttag
   5281 atttacagtc caatgcttca ctcagccatt ttacctcacc cccactgatg ttcgccgacc
   5341 gttgactatt ctctacaaac cacaaagaca ttggaacact atacctatta ttcggcgcat
   5401 gagctggagt cctaggcaca gctctaagcc tccttattcg agccgagctg ggccagccag
   5461 gcaaccttct aggtaacgac cacatctaca acgttatcgt cacagcccat gcatttgtaa
   5521 taatcttctt catagtaata cccatcataa tcggaggctt tggcaactga ctagttcccc
   5581 taataatcgg tgcccccgat atggcgtttc cccgcataaa caacataagc ttctgactct
   5641 tacctccctc tctcctactc ctgctcgcat ctgctatagt ggaggccgga gcaggaacag
   5701 gttgaacagt ctaccctccc ttagcaggga actactccca ccctggagcc tccgtagacc
   5761 taaccatctt ctccttacac ctagcaggtg tctcctctat cttaggggcc atcaatttca
   5821 tcacaacaat tatcaatata aaaccccctg ccataaccca ataccaaacg cccctcttcg
   5881 tctgatccgt cctaatcaca gcagtcctac ttctcctatc tctcccagtc ctagctgctg
   5941 gcatcactat actactaaca gaccgcaacc tcaacaccac cttcttcgac cccgccggag
   6001 gaggagaccc cattctatac caacacctat tctgattttt cggtcaccct gaagtttata
   6061 ttcttatcct accaggcttc ggaataatct cccatattgt aacttactac tccggaaaaa
   6121 aagaaccatt tggatacata ggtatggtct gagctatgat atcaattggc ttcctagggt
   6181 ttatcgtgtg agcacaccat atatttacag taggaataga cgtagacaca cgagcatatt
   6241 tcacctccgc taccataatc atcgctatcc ccaccggcgt caaagtattt agctgactcg
   6301 ccacactcca cggaagcaat atgaaatgat ctgctgcagt gctctgagcc ctaggattca
   6361 tctttctttt caccgtaggt ggcctgactg gcattgtatt agcaaactca tcactagaca
   6421 tcgtactaca cgacacgtac tacgttgtag ctcacttcca ctatgtccta tcaataggag
   6481 ctgtatttgc catcatagga ggcttcattc actgatttcc cctattctca ggctacaccc
   6541 tagaccaaac ctacgccaaa atccatttca ctatcatatt catcggcgta aatctaactt
   6601 tcttcccaca acactttctc ggcctatccg gaatgccccg acgttactcg gactaccccg
   6661 atgcatacac cacatgaaac atcctatcat ctgtaggctc attcatttct ctaacagcag
   6721 taatattaat aattttcatg atttgagaag ccttcgcttc gaagcgaaaa gtcctaatag
   6781 tagaagaacc ctccataaac ctggagtgac tatatggatg ccccccaccc taccacacat
   6841 tcgaagaacc cgtatacata aaatctagac aaaaaaggaa ggaatcgaac cccccaaagc
   6901 tggtttcaag ccaaccccat ggcctccatg actttttcaa aaaggtatta gaaaaaccat
   6961 ttcataactt tgtcaaagtt aaattatagg ctaaatccta tatatcttaa tggcacatgc
   7021 agcgcaagta ggtctacaag acgctacttc ccctatcata gaagagctta tcacctttca
   7081 tgatcacgcc ctcataatca ttttccttat ctgcttccta gtcctgtatg cccttttcct
   7141 aacactcaca acaaaactaa ctaatactaa catctcagac gctcaggaaa tagaaaccgt
   7201 ctgaactatc ctgcccgcca tcatcctagt cctcatcgcc ctcccatccc tacgcatcct
   7261 ttacataaca gacgaggtca acgatccctc ccttaccatc aaatcaattg gccaccaatg
   7321 gtactgaacc tacgagtaca ccgactacgg cggactaatc ttcaactcct acatacttcc
   7381 cccattattc ctagaaccag gcgacctgcg actccttgac gttgacaatc gagtagtact
   7441 cccgattgaa gcccccattc gtataataat tacatcacaa gacgtcttgc actcatgagc
   7501 tgtccccaca ttaggcttaa aaacagatgc aattcccgga cgtctaaacc aaaccacttt
   7561 caccgctaca cgaccggggg tatactacgg tcaatgctct gaaatctgtg gagcaaacca
   7621 cagtttcatg cccatcgtcc tagaattaat tcccctaaaa atctttgaaa tagggcccgt
   7681 atttacccta tagcaccccc tctaccccct ctagagccca ctgtaaagct aacttagcat
   7741 taacctttta agttaaagat taagagaacc aacacctctt tacagtgaaa tgccccaact
   7801 aaatactacc gtatggccca ccataattac ccccatactc cttacactat tcctcatcac
   7861 ccaactaaaa atattaaaca caaactacca cctacctccc tcaccaaagc ccataaaaat
   7921 aaaaaattat aacaaaccct gagaaccaaa atgaacgaaa atctgttcgc ttcattcatt
   7981 gcccccacaa tcctaggcct acccgccgca gtactgatca ttctatttcc ccctctattg
   8041 atccccacct ccaaatatct catcaacaac cgactaatca ccacccaaca atgactaatc
   8101 aaactaacct caaaacaaat gataaccata cacaacacta aaggacgaac ctgatctctt
   8161 atactagtat ccttaatcat ttttattgcc acaactaacc tcctcggact cctgcctcac
   8221 tcatttacac caaccaccca actatctata aacctagcca tggccatccc cttatgagcg
   8281 ggcgcagtga ttataggctt tcgctctaag attaaaaatg ccctagccca cttcttacca
   8341 caaggcacac ctacacccct tatccccata ctagttatta tcgaaaccat cagcctactc
   8401 attcaaccaa tagccctggc cgtacgccta accgctaaca ttactgcagg ccacctactc
   8461 atgcacctaa ttggaagcgc caccctagca atatcaacca ttaaccttcc ctctacactt
   8521 atcatcttca caattctaat tctactgact atcctagaaa tcgctgtcgc cttaatccaa
   8581 gcctacgttt tcacacttct agtaagcctc tacctgcacg acaacacata atgacccacc
   8641 aatcacatgc ctatcatata gtaaaaccca gcccatgacc cctaacaggg gccctctcag
   8701 ccctcctaat gacctccggc ctagccatgt gatttcactt ccactccata acgctcctca
   8761 tactaggcct actaaccaac acactaacca tataccaatg atggcgcgat gtaacacgag
   8821 aaagcacata ccaaggccac cacacaccac ctgtccaaaa aggccttcga tacgggataa
   8881 tcctatttat tacctcagaa atttttttct tcgcaggatt tttctgagcc ttttaccact
   8941 ccagcctagc ccctaccccc caattaggag ggcactggcc cccaacaggc atcaccccgc
   9001 taaatcccct agaagtccca ctcctaaaca catccgtatt actcgcatca ggagtatcaa
   9061 tcacctgagc tcaccatagt ctaatagaaa acaaccgaaa ccaaataatt caagcactgc
   9121 ttattacaat tttactgggt ctctatttta ccctcctaca agcctcagag tacttcgagt
   9181 ctcccttcac catttccgac ggcatctacg gctcaacatt ttttgtagcc acaggcttcc
   9241 acggacttca cgtcattatt ggctcaactt tcctcactat ctgcttcatc cgccaactaa
   9301 tatttcactt tacatccaaa catcactttg gcttcgaagc cgccgcctga tactggcatt
   9361 ttgtagatgt ggtttgacta tttctgtatg tctccatcta ttgatgaggg tcttactctt
   9421 ttagtataaa tagtaccgtt aacttccaat taactagttt tgacaacatt caaaaaagag
   9481 taataaactt cgccttaatt ttaataatca acaccctcct agccttacta ctaataatta
   9541 ttacattttg actaccacaa ctcaacggct acatagaaaa atccacccct tacgagtgcg
   9601 gcttcgaccc tatatccccc gcccgcgtcc ctttctccat aaaattcttc ttagtagcta
   9661 ttaccttctt attatttgat ctagaaattg ccctcctttt acccctacca tgagccctac
   9721 aaacaactaa cctgccacta atagttatgt catccctctt attaatcatc atcctagccc
   9781 taagtctggc ctatgagtga ctacaaaaag gattagactg aaccgaattg gtatatagtt
   9841 taaacaaaac gaatgatttc gactcattaa attatgataa tcatatttac caaatgcccc
   9901 tcatttacat aaatattata ctagcattta ccatctcact tctaggaata ctagtatatc
   9961 gctcacacct catatcctcc ctactatgcc tagaaggaat aatactatcg ctgttcatta
  10021 tagctactct cataaccctc aacacccact ccctcttagc caatattgtg cctattgcca
  10081 tactagtctt tgccgcctgc gaagcagcgg tgggcctagc cctactagtc tcaatctcca
  10141 acacatatgg cctagactac gtacataacc taaacctact ccaatgctaa aactaatcgt
  10201 cccaacaatt atattactac cactgacatg actttccaaa aaacacataa tttgaatcaa
  10261 cacaaccacc cacagcctaa ttattagcat catccctcta ctatttttta accaaatcaa
  10321 caacaaccta tttagctgtt ccccaacctt ttcctccgac cccctaacaa cccccctcct
  10381 aatactaact acctgactcc tacccctcac aatcatggca agccaacgcc acttatccag
  10441 tgaaccacta tcacgaaaaa aactctacct ctctatacta atctccctac aaatctcctt
  10501 aattataaca ttcacagcca cagaactaat catattttat atcttcttcg aaaccacact
  10561 tatccccacc ttggctatca tcacccgatg aggcaaccag ccagaacgcc tgaacgcagg
  10621 cacatacttc ctattctaca ccctagtagg ctcccttccc ctactcatcg cactaattta
  10681 cactcacaac accctaggct cactaaacat tctactactc actctcactg cccaagaact
  10741 atcaaactcc tgagccaaca acttaatatg actagcttac acaatagctt ttatagtaaa
  10801 gatacctctt tacggactcc acttatgact ccctaaagcc catgtcgaag cccccatcgc
  10861 tgggtcaata gtacttgccg cagtactctt gaaactaggc ggctatggta taatacgcct
  10921 cacactcatt ctcaaccccc tgacaaaaca catagcctac cccttccttg tactatccct
  10981 atgaggcata attataacaa gctccatctg cctacgacaa acagacctaa aatcgctcat
  11041 tgcatactct tcaatcagcc acatagccct cgtagtaaca gccattctca tccaaacccc
  11101 ctgaagcttc accggcgcag tcattctcat aatcgcccac ggacttacat cctcattact
  11161 attctgccta gcaaactcaa actacgaacg cactcacagt cgcatcataa tcctctctca
  11221 aggacttcaa actctactcc cactaatagc tttttgatga cttctagcaa gcctcgctaa
  11281 cctcgcctta ccccccacta ttaacctact gggagaactc tctgtgctag taaccacgtt
  11341 ctcctgatca aatatcactc tcctacttac aggactcaac atactagtca cagccctata
  11401 ctccctctac atatttacca caacacaatg gggctcactc acccaccaca ttaacaacat
  11461 aaaaccctca ttcacacgag aaaacaccct catgttcata cacctatccc ccattctcct
  11521 cctatccctc aaccccgaca tcattaccgg gttttcctct tgtaaatata gtttaaccaa
  11581 aacatcagat tgtgaatctg acaacagagg cttacgaccc cttatttacc gagaaagctc
  11641 acaagaactg ctaactcatg cccccatgtc taacaacatg gctttctcaa cttttaaagg
  11701 ataacagcta tccattggtc ttaggcccca agaattttgg tgcaactcca aataaaagta
  11761 ataaccatgc acactactat aaccacccta accctaactt ccctaattcc ccccatcctt
  11821 accaccctcg ttaaccctaa caaaaaaaac tcataccccc attatgtaaa atccattgtc
  11881 gcatccacct ttattatcag tctcttcccc acaacaatat tcatgtgcct agaccaagaa
  11941 gttattatct cgaactgaca ctgagccaca acccaaacaa cccagctctc cctaagcttc
  12001 aaactagact acttctccat aatattcatc cctgtagcat tgttcgttac atggtccatc
  12061 atagaattct cactgtgata tataaactca gacccaaaca ttaatcagtt cttcaaatat
  12121 ctactcatct tcctaattac catactaatc ttagttaccg ctaacaacct attccaactg
  12181 ttcatcggct gagagggcgt aggaattata tccttcttgc tcatcagttg atgatacgcc
  12241 cgagcagatg ccaacacagc agccattcaa gcaatcctat acaaccgtat cggcgatatc
  12301 ggtttcatcc tcgccttagc atgatttatc ctacactcca actcatgaga cccacaacaa
  12361 atagcccttc taaacgctaa tccaagcctc accccactac taggcctcct cctagcagca
  12421 gcaggcaaat cagcccaatt aggtctccac ccctgactcc cctcagccat agaaggcccc
  12481 accccagtct cagccctact ccactcaagc actatagttg tagcaggaat cttcttactc
  12541 atccgcttcc accccctagc agaaaatagc ccactaatcc aaactctaac actatgctta
  12601 ggcgctatca ccactctgtt cgcagcagtc tgcgccctta cacaaaatga catcaaaaaa
  12661 atcgtagcct tctccacttc aagtcaacta ggactcataa tagttacaat cggcatcaac
  12721 caaccacacc tagcattcct gcacatctgt acccacgcct tcttcaaagc catactattt
  12781 atgtgctccg ggtccatcat ccacaacctt aacaatgaac aagatattcg aaaaatagga
  12841 ggactactca aaaccatacc tctcacttca acctccctca ccattggcag cctagcatta
  12901 gcaggaatac ctttcctcac aggtttctac tccaaagacc acatcatcga aaccgcaaac
  12961 atatcataca caaacgcctg agccctatct attactctca tcgctacctc cctgacaagc
  13021 gcctatagca ctcgaataat ccttctcacc ctaacaggtc aacctcgctt ccccaccctt
  13081 actaacatta acgaaaataa ccccacccta ctaaacccca ttaaacgcct ggcagccgga
  13141 agcctattcg caggatttct cattactaac aacatttccc ccgcatcccc cttccaaaca
  13201 acaatccccc tctacctaaa actcacagcc ctcgctgtca ctttcctagg acttctaaca
  13261 gccctagacc tcaactacct aaccaacaaa cttaaaataa aatccccact atgcacattt
  13321 tatttctcca acatactcgg attctaccct agcatcacac accgcacaat cccctatcta
  13381 ggccttctta cgagccaaaa cctgccccta ctcctcctag acctaacctg actagaaaag
  13441 ctattaccta aaacaatttc acagcaccaa atctccacct ccatcatcac ctcaacccaa
  13501 aaaggcataa ttaaacttta cttcctctct ttcttcttcc cactcatcct aaccctactc
  13561 ctaatcacat aacctattcc cccgagcaat ctcaattaca atatatacac caacaaacaa
  13621 tgttcaacca gtaactacta ctaatcaacg cccataatca tacaaagccc ccgcaccaat
  13681 aggatcctcc cgaatgaacc ctgacccctc tccttcataa attattcagc ttcctacact
  13741 attaaagttt accacaacca ccaccccatc atactctttc acccacagca ccaatcctac
  13801 ctccatcgct aaccccacta aaacactcac caagacctca acccctgacc cccatgcctc
  13861 aggatactcc tcaatagcca tcgctgtagt atatccaaag acaaccatca ttccccctaa
  13921 ataaattaaa aaaactatta aacccatata acctccccca aaattcagaa taataacaca
  13981 cccgaccaca ccgctaacaa tcaatactaa acccccataa ataggagaag gcttagaaga
  14041 aaaccccaca aaccccatta ctaaacccac actcaacaga aacaaagcat acatcattat
  14101 tctcgcacgg actacaacca cgaccaatga tatgaaaaac catcgttgta tttcaactac
  14161 aagaacacca atgaccccaa tacgcaaaat taacccccta ataaaattaa ttaaccgctc
  14221 attcatcgac ctccccaccc catccaacat ctccgcatga tgaaacttcg gctcactcct
  14281 tggcacctgc ctgatcctcc aaatcaccac aggactattc ctagccatgc actactcacc
  14341 agacgcctca accgcctttt catcaatcgc ccacatcact cgagacgtaa attatggctg
  14401 aatcatccgc taccttcacg ccaatggcgc ctcaatattc tttatctgcc tcttcctaca
  14461 catcgggcga ggcctatatt acggatcatt tctctactca gaaacctgaa acatcggcat
  14521 tatcctcctg cttgcaacta tagcaacagc cttcataggc tatgtcctcc cgtgaggcca
  14581 aatatcattc tgaggggcca cagtaattac aaacttacta tccgccatcc catacattgg
  14641 ggcagaccta gttcaatgaa tctgaggagg ctactcagta gacagtccca ccctcacacg
  14701 attctttacc tttcacttca tcttgccctt cattattgca gccctagcag cactccacct
  14761 cctattcttg cacgaaacgg gatcaaacaa ccccctagga atcacctccc attccgataa
  14821 aatcaccttc cacccttact acacaatcaa agacgccctc ggcttacttc tcttccttct
  14881 ctccttaatg acattaacac tattctcacc agacctccta ggcgacccag acaattatac
  14941 cctagccaac cccttaaaca cccctcccca catcaagccc gaatgatatt tcctattcgc
  15001 ctacacaatt ctccgatccg tccctaacaa actaggaggc gtccttgccc tattactatc
  15061 catcctcatc ctagcaataa tccccatcct ccatatatcc aaacaacaaa gcataatatt
  15121 tcgcccacta agccaatcac tttattgact cctagccgca gacctcctca ttctaacctg
  15181 aatcggagga caaccagtaa gctacccttt taccatcatt ggacaagtag catccgtact
  15241 atacttcaca acaatcctaa tcctaatacc aactatctcc ctaattgaaa acaaaatact
  15301 caaatgggcc tgtccttgta gtataaacta atacaccagt cttgtaagcc ggagatgaaa
  15361 acctttttcc aaggacaaat cagagaaaaa gtctttaact ccaccattag cacccaaagc
  15421 taagattcta atttaaacta ttctctgttc tttcatgggg aagcagattt gggtaccacc
  15481 caagtattga ctcacccatc aacaaccgct atgtatctcg tacattactg ccagccacca
  15541 tgaatattgt acggtaccat aaatacttga ccacctatag tacataaaaa cccaatccac
  15601 atcaaaaccc cctccccatg cttacaagca agtacagcaa tcaaccctca actatcacac
  15661 atcaactgca actccaaagt cacccctcac ccattaggat accaacaaac ctacccaccc
  15721 ttaacagtac atagcacata aagccattta ccgtacatag cacattacag tcaaatccct
  15781 tctcgtcccc atggatgacc cccctcagat aggggtccct tggccaccat cctccgtgaa
  15841 atcaatatcc cgcacaagag tgctactctc ctcgctccgg gcccataaca cttgggggta
  15901 gctaaagtga actgtatccg acatctggtt cctacttcag ggtcataaag cctaaatagc
  15961 ccacacgttc cccttaaata agacatcacg atggatcaca ggtctatcac cctattaacc
  16021 actcacggga gctctccatg catttggtat tttcgtctgg ggggtgtgca cgcgatagca
  16081 ttgcgagacg ctggagccgg agcaccctat gtcgcagtat ctgtctttga ttcctgcctc
  16141 atcctattat ttatcgcacc tacgttcaat attacaggcg aacataccta ctaaagtgtg
  16201 ttaattaatt aatgcttgta ggacataata ataacaattg aatgtctgca cagccgcttt
  16261 ccacacagac atcataacaa aaaatttcca ccaaaccccc cctccccccg cttctggcca
  16321 cagcacttaa acacatctct gccaaacccc aaaaacaaag aaccctaaca ccagcctaac
  16381 cagatttcaa attttatctt ttggcggtat gcacttttaa cagtcacccc ccaactaaca
  16441 cattattttc ccctcccact cccatactac taatctcatc aatacaaccc ccgcccatcc
  16501 tacccagcac acacacaccg ctgctaaccc cataccccga accaaccaaa ccccaaagac
  16561 accccccaca 
//

cadena H

pseudogenes mitocondriales

genes de tRNAs

genes de mRNAs

cadena transportadora

cadena L

nomenclatura aminoácidos

código estandar

código mitocondrial

genes de rRNAs

secuencias de DNA

expresión del mitDNA

mitobase proteica

el mitomapa

oligocalculator

herramientas de cálculo

terapia génica y ética

links

la mitocondria humana

página principal