Gen del RNA ribosomico 12s

 

Se encuentra entre las posiciones 648 y 1601 de la cadena H del DNA mitocondrial. 

Longitud: 954 nucleotidos

Su secuencia es:

 

 ... .......... .......... .......... .......... .......aat aggtttggtc

 661 ctagcctttc tattagctct tagtaagatt acacatgcaa gcatccccgt tccagtgagt

 721 tcaccctcta aatcaccacg atcaaaaggg acaagcatca agcacgcagc aatgcagctc

 781 aaaacgctta gcctagccac acccccacgg gaaacagcag tgattaacct ttagcaataa

 841 acgaaagttt aactaagcta tactaacccc agggttggtc aatttcgtgc cagccaccgc

 901 ggtcacacga ttaacccaag tcaatagaag ccggcgtaaa gagtgtttta gatcaccccc

 961 tccccaataa agctaaaact cacctgagtt gtaaaaaact ccagttgaca caaaatagac

1021 tacgaaagtg gctttaacat atctgaacac acaatagcta agacccaaac tgggattaga

1081 taccccacta tgcttagccc taaacctcaa cagttaaatc aacaaaactg ctcgccagaa

1141 cactacgagc cacagcttaa aactcaaagg acctggcggt gcttcatatc cctctagagg

1201 agcctgttct gtaatcgata aaccccgatc aacctcacca cctcttgctc agcctatata

1261 ccgccatctt cagcaaaccc tgatgaaggc tacaaagtaa gcgcaagtac ccacgtaaag

1321 acgttaggtc aaggtgtagc ccatgaggtg gcaagaaatg ggctacattt tctaccccag

1381 aaaactacga tagcccttat gaaacttaag ggtcgaaggt ggatttagca gtaaactaag

1441 agtagagtgc ttagttgaac agggccctga agcgcgtaca caccgcccgt caccctcctc

1501 aagtatactt caaaggacat ttaactaaaa cccctacgca tttatataga ggagacaagt

1561 cgtaacatgg taagtgtact ggaaagtgca cttggacgaa c......... ..........

 

cadena H

pseudogenes mitocondriales

genes de tRNAs

genes de mRNAs

cadena transportadora

cadena L

nomenclatura aminoácidos

código estandar

código mitocondrial

genes de rRNAs

secuencias de DNA

expresión del mitDNA

mitobase proteica

el mitomapa

oligocalculator

herramientas de cálculo

terapia génica y ética

links

la mitocondria humana

página principal