Gen del RNA ribosomico 16s

Se encuentra entre las posiciones 1671 y 3229 de la cadena H del DNA mitocondrial.

Longitud: 1559 nucleotidos

Su secuencia es:

 

 ... .......... .......... .......... .......... .......... gctaaaccta

1681 gccccaaacc cactccacct tactaccaga caaccttagc caaaccattt acccaaataa

1741 agtataggcg atagaaattg aaacctggcg caatagatat agtaccgcaa gggaaagatg

1801 aaaaattata accaagcata atatagcaag gactaacccc tataccttct gcataatgaa

1861 ttaactagaa ataactttgc aaggagagcc aaagctaaga cccccgaaac cagacgagct

1921 acctaagaac agctaaaaga gcacacccgt ctatgtagca aaatagtggg aagatttata

1981 ggtagaggcg acaaacctac cgagcctggt gatagctggt tgtccaagat agaatcttag

2041 ttcaacttta aatttgccca cagaaccctc taaatcccct tgtaaattta actgttagtc

2101 caaagaggaa cagctctttg gacactagga aaaaaccttg tagagagagt aaaaaattta

2161 acacccatag taggcctaaa agcagccacc aattaagaaa gcgttcaagc tcaacaccca

2221 ctacctaaaa aatcccaaac atataactga actcctcaca cccaattgga ccaatctatc

2281 accctataga agaactaatg ttagtataag taacatgaaa acattctcct ccgcataagc

2341 ctgcgtcaga ttaaaacact gaactgacaa ttaacagccc aatatctaca atcaaccaac

2401 aagtcattat taccctcact gtcaacccaa cacaggcatg ctcataagga aaggttaaaa

2461 aaagtaaaag gaactcggca aatcttaccc cgcctgttta ccaaaaacat cacctctagc

2521 atcaccagta ttagaggcac cgcctgccca gtgacacatg tttaacggcc gcggtaccct

2581 aaccgtgcaa aggtagcata atcacttgtt ccttaaatag ggacctgtat gaatggctcc

2641 acgagggttc agctgtctct tacttttaac cagtgaaatt gacctgcccg tgaagaggcg

2701 ggcataacac agcaagacga gaagacccta tggagcttta atttattaat gcaaacagta

2761 cctaacaaac ccacaggtcc taaactacca aacctgcatt aaaaatttcg gttggggcga

2821 cctcggagca gaacccaacc tccgagcagt acatgctaag acttcaccag tcaaagcgaa

2881 ctactatact caattgatcc aataacttga ccaacggaac aagttaccct agggataaca

2941 gcgcaatcct attctagagt ccatatcaac aatagggttt acgacctcga tgttggatca

3001 ggacatcccg atggtgcagc cgctattaaa ggttcgtttg ttcaacgatt aaagtcctac

3061 gtgatctgag ttcagaccgg agtaatccag gtcggtttct atctaccttc aaattcctcc

3121 ctgtacgaaa ggacaagaga aataaggcct acttcacaaa gcgccttccc ccgtaaatga

3181 tatcatctca acttagtatt atacccacac ccacccaaga acagggttt. ..........

 

cadena H

pseudogenes mitocondriales

genes de tRNAs

genes de mRNAs

cadena transportadora

cadena L

nomenclatura aminoácidos

código estandar

código mitocondrial

genes de rRNAs

secuencias de DNA

expresión del mitDNA

mitobase proteica

el mitomapa

oligocalculator

herramientas de cálculo

terapia génica y ética

links

la mitocondria humana

página principal